Hoe werkt Cultuureducatiescan?

De directies en het onderwijsgevend personeel vullen de vragenlijsten in die klaar staan in Cultuureducatiescan.

Op basis van de ingevulde vragenlijsten kan men meteen een rapportage opvragen waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke onderdelen sterk ontwikkeld zijn, en welke onderdelen nog verbetering behoeven.
Ook kan gekozen worden voor een overzicht van de resultaten in de vorm van een ‘web’, waarmee de resultaten uit de quickscan en de schooldiagnose in één oogopslag duidelijk zijn, bijvoorbeeld: