Cultuureducatiescan is een zelfevaluatie instrument dat cultuureducatie in de school in kaart brengt. De school krijgt hiermee inzicht in hoeverre:

  • cultuureducatie binnen de school is beschreven en wordt uitgevoerd
  • cultuureducatie is geborgd in het schoolbeleid
  • de school is toegerust op de uitvoering van voornoemd beleid
  • cultuureducatie in een beleidscyclus samenhang vertoont
  • er samenhang bestaat tussen de lagen schoolbestuur – directie – schoolteam met betrekking tot beleidsbepaling en uitvoering van cultuureducatie
  • rapportage en radardiagram zijn na invullen vragenlijst direct beschikbaar voor bespreking

Cultuureducatiescan is een los aan te schaffen product, dat gebruik maakt van de structuur van WMK-PO van Cees Bos. Veel scholen in Nederland maken gebruik van dit kwaliteitszorgprogramma.