Verdieping per discipline

Cultuureducatiescan bestaat uit een aantal componenten:

  • De kernkaders primair onderwijs, waarbij onder meer aandacht is voor onderwijsleerproces, ontwikkelingsprocessen van de leerling en kwaliteitszorg. De Onderwijsinspectie gebruikt de kernkaders primair onderwijs als instrument om de kwaliteit van de school te toetsen.
  • Onderdelen die specifiek betrekking hebben op de opbouw en uitvoering van cultuureducatie, zoals de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie, 21st Century Skills en Culturele Competenties.
  • De beleidsvoeringscyclus waarbij zowel de samenhang in beleidsfasen als de mate van verankering is opgenomen. Deze beleidsvoeringscyclus laat zich vergelijken met een PDCA-cyclus.

 

Cultuureducatiescan kent vier verschillende ‘lagen’. De onderscheiden lagen zijn getoetst aan het per 1 augustus 2017 vernieuwde toezicht van de inspectie op besturen en scholen.

De verdieping per discipline is speciaal bedoeld voor scholen die willen excelleren in cultuureducatie, of die de nadruk willen leggen op een specifiek kunstvak. Het gaat hier om de manier waarop de discipline wordt uitgevoerd in de school en de mate waarin de leerkracht is toegerust deze discipline zelfstandig uit te voeren. De disciplinescan is er voor de disciplines beeldend (tekenen en handvaardigheid), dans, drama, muziek en cultureel erfgoed en kunnen onafhankelijk en los van elkaar gebruikt worden. De structuur van de vragen is steeds hetzelfde.