Schooldiagnose team

Cultuureducatiescan bestaat uit een aantal componenten:

  • De kernkaders primair onderwijs, waarbij onder meer aandacht is voor onderwijsleerproces, ontwikkelingsprocessen van de leerling en kwaliteitszorg. De Onderwijsinspectie gebruikt de kernkaders primair onderwijs als instrument om de kwaliteit van de school te toetsen.
  • Onderdelen die specifiek betrekking hebben op de opbouw en uitvoering van cultuureducatie, zoals de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie, 21st Century Skills en Culturele Competenties.
  • De beleidsvoeringscyclus waarbij zowel de samenhang in beleidsfasen als de mate van verankering is opgenomen. Deze beleidsvoeringscyclus laat zich vergelijken met een PDCA-cyclus.

 

Cultuureducatiescan kent vier verschillende ‘lagen’. De onderscheiden lagen zijn getoetst aan het per 1 augustus 2017 vernieuwde toezicht van de inspectie op besturen en scholen.

Voor schoolteams is een Schooldiagnose beschikbaar. De schooldiagnose maakt duidelijk hoe de uitvoering van cultuureducatie gestalte krijgt volgens een aantal kwaliteitsindicatoren. Dit geeft een beeld van de schoolpraktijk. De school kan zelf de keuze maken of het beeld van de school als geheel of bijvoorbeeld op bouwniveau gemaakt moet worden of op beide niveaus.

Door in een gezamenlijke werksessie van 2,5 uur de resultaten van de quickscan (schooldirectie) en de gemiddelde resultaten van de scans per bouw (schooldiagnose) met elkaar te vergelijken, worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Dit is een start voor bijstellen beleid en/of aanpassen uitvoering in de praktijk. In dezelfde werksessie krijgt de bijstelling concreet vorm door het stellen van prioriteiten en het opstellen van een plan van aanpak.

De Schooldiagnose kan aanleiding zijn om concretere beelden te krijgen van cultuureducatie op disciplineniveau. Daarvoor is een Disciplinescan beschikbaar.