“We willen een excellente school worden op het gebied van cultuureducatie”, zegt de locatieleider Harold Donkers van de locatie De Plaetse van OBS Brandevoort in Helmond. “De scan kwam voor ons wat dat betreft op een goed moment.”

De Cultuureducatiescan is een nieuwe tool waarmee snel duidelijk wordt waar een school staat op het gebied van cultuureducatie: wat gaat goed en waar moet aan gewerkt worden. Zelfs een school als Brandevoort, die al grote stappen heeft gezet op dit terrein, geeft aan baat te hebben bij de scan. In slechts anderhalf uur kregen de deelnemers een inleiding, vulden ze de vragen in en bespraken ze de resultaten.” De scan werd afgenomen door het Cultuur Educatief Collectief, een extern bureau. We hebben het op een studiedag gedaan zodat alle leerkrachten aanwezig waren. Ik maakte de quickscan, waarbij de grote lijnen gepakt worden. Het team ging wat dieper op de stof in.”

De scores worden zichtbaar gemaakt in een ‘spinnenwebdiagram’, waarbij in een oogopslag duidelijk wordt waar de school staat en hoe het team en directie denkt over cultuureducatie. Op enkele punten weken de beelden af.

“Wat je ziet is dat ik in het geheel positiever scoorde dan de leerkrachten. Daar zijn een aantal redenen voor. De vorm van de toets: ik krijg één vraag waar de leraren 5 tot 6 vragen krijgen: het gemiddelde daarvan kan heel anders komen te liggen. Daarnaast zit ik waarschijnlijk ook dieper in de stof zodat ik een ander beeld heb. Voor mijn gevoel zou een bepaald onderwerp bekend moeten zijn, maar het team gaf aan dat we het er wel over hebben gehad, maar het ‘zich eigen maken’, dat is weer een ander verhaal. Dat is ook de kracht van de scan: je stemt de beelden op elkaar af. Want dit betekent dat ik te hard ga en gemakkelijk vervolgstappen maak, maar het team meer informatie nodig heeft.

En bij het onderdeel Evaluatie en herziening beleid is het ook niet zo gek dat het afwijkt: ik ben hier samen met de cultuurwerkgroep en het management volop mee bezig, maar dit is nog niet gecommuniceerd met het team.

Soms was het ook de terminologie. Bijvoorbeeld de vraag: doen jullie ook aan erfgoededucatie? Veel leerkrachten gaven aan dat we daar niets aan doen. Maar wij lopen met de leerlingen een geschiedenisroute; we gaan op bezoek bij het kasteel in Helmond. Dat is erfgoededucatie. Dus dan gaat het ook over de vraag: wat behelst de term.”

 

De scan laat ook zien waar nog aan gewerkt moet worden.

“Met de cultuurwerkgroep heb ik bedacht dat we graag een formulier willen waarop je de culturele ontwikkeling van de leerlingen kunt volgen. Net zoals bij rekenen en taal. Dat moet nog gebeuren, het staat in de steigers. Het wat en hoe dat gaan we met zijn allen bedenken.

“Ik ben blij met de scan. Het geeft richting en antwoord op de vraag: doe je de juiste dingen. Het is een hele mooie check en vervolgens stel je je acties weer bij. We gaan dit ieder jaar herhalen.”